ZEMĚ V NÁS

Země stabilní, nepohyblivá, věčná, stálá. Jsme její součástí, jsme plody inteligentní matky Země.

Všechny potřeby našeho fyzického těla jsou zemité. Vše co je vytvořeno z hmoty země, má dlouhou životnost, je pevné, stálé.

Zemi představuje archetyp stařeny, staré vědmy. Ženy, která stejně jako Země je tady dlouho a má v sobě tuto dlouhověkou moudrost. Její intuice je propojena s matkou Zemí. Napojuje se na její energii. Žena se v této energii stahuje dovnitř, kde nalézá pravdu a skrytou hloubku.

Moudrá babička, která má na vše odpověď. Zná všechny tajemství života, jeho skutečnou podstatu. Netrápí se zbytečnostmi a malichernostmi. Řeší jen podstatné věci. 

Aby nám Země mohla dávat dary, musí mít i čas odpočinku. Stejně tak je to se ženou. Stařena nejlíp ví, kdy musí spočinout. Není možné jen čerpat a nestarat se.

Občas zapomínáme na to, že vše musí být v harmonii a vyvážené. Máme tendenci ignorovat moudrost Země a nakládat s ní jako s užitkovým zdrojem. Podobným způsobem nakládáme s našim fyzickým tělem. Jsme povzbuzování, abychom žili život v hlavě. Zapomínáme na naše chodidla, na naše kořeny, ztrácíme je. Zapomínáme na naši moudrost. 

Je krásné pochopit a uvědomit si, jak může být stařena v nás užitečná. Konečně ji přijmout, přestat ji v sobě popírat. Naopak oslavovat její moudrost, intuici. A dovolit si jí být. 

Přivítejte zemi v sobě!

Objevte tajemství archetypu stařeny, živlu země na speciálním semináři Probuzení našich žen.