VZDUCH V NÁS

Vzduch lehký, pohyblivý, všudypřítomný, hrající se, veselý, divoký, nespoutaný, nezávislý.

Vzduch je mocný. Nemůžeme bez něj žít, vydržíme jen několik minut. Nevidíme ho a je ze všech elementů nejrychlejší, všeprostupující.

Rodíme se na tento svět s prvním nádechem a náš život tady v našem těle končí nádechem posledním.

Málokdy však věnujeme pozornost svému dechu. Pokud to však začneme dělat, naše životní síla začne zářit.

Je skvělé probudit náš vnitřní vítr. Přijmout mladou dívku v sobě a pochopit její význam. Dívku, která má mnoho zájmů, lítá z místa na místo, chce všechno vědět, všechno vyzkoušet, všude být a při všem být. Chce vymýšlet nové věci, má spoustu zájmů. Do všeho jde po hlavě. Má mnoho cílů, které dokáže měnit, podle momentálních zájmů. Dívku s bezstarostnou náladou, která vše hravě zvládá. Sebevědomou, otevřenou, společenskou, dynamickou, soustředěnou, odhodlanou a nezávislou.

Mladou pannu, u které se probouzí její sexuální energie, uvědomuje si krásu svého těla, toto tělo přijímá a akceptuje, se vším co k němu patří. Sílu čerpá ze svého lůna, díky své sexuální energii.

Pokud se s ní naučí správně zacházet a využívat ji, cítí se plná radosti, vitality, sebevědomá a pociťuje i nárust fyzické energie, mentálních a rozumových schopností.

Objevte tajemství archetypu dívky a živlu vzduchu na speciálním semináři Probuzení našich žen.