VODA V NÁS

Voda je základem našeho bytí. Je šťávou života. První život na Zemi se vyvinul z prvotních vodstev. Tento původ zůstává evidentní i dnes.

Voda spojuje jednotlivé části našeho těla v celek, propojuje celou planetu. Z vody vzešel všechen život a život bez vody není možný.

Voda je osvěžující, chladná, plynulá, pohlcující, přilnavá, proměnlivá, s neustálou schopností dokonalého sebevyvážení. Voda harmonizující všechny čtyři elementy. Očišťuje skrze svou schopnost rozpustit a odplavit nečistoty.

Sexuální energie je nádherný a posvátný dar, který souvisí s archetypem milenky a matky. Je skvělé uvolnit v sobě potenciál živlu vody a napojit se tak na nesmírnou tvořivou sílu vody, na svou sexualitu. Nejprve jako drobný potůček jemně bublající. Možná elegantní fontánu v nás, páru stoupající v létě po dešti. Nakonec velkou divokou nespoutanou řeku.

Sexualita, stejně jako voda nás formuje a tvoří. Stáváme se matkami a milenkami. Milující, chápající, empatické, podporující, trpělivé, společenské, ochranitelské. 
Přijetí vlastní sexuality je pro každou ženu klíčové. Jedině když jsme v harmonii se sebou, svým tělem, svou sexualitou, můžeme být harmonické matky i partnerky.

Objevte tajemství archetypu matky a milenky, živlu vody na speciálním semináři Probuzení našich žen.