TĚLO MŮJ CHRÁM

Setkávám se s různými ženami, které různě pečují o své tělo. Jsou ženy, které se svému tělu věnují velmi pečlivě. Pak jsou naopak ženy, které se mu nevěnují vůbec. Mnoho „duchovních“ žen se domnívá, že není nutné pečovat o svůj zevnějšek, že pro naše tělo je důležitá jen správná „duchovní“ strava.

Mnoho žen je doslova odpojeno od svého těla. Své tělo používají jen jako jakýsi nástroj. Mnohdy své tělo odmítají, zlobí se, že nevypadá, jak ze žurnálu.

Osobně se domnívám, že žena, která poznává svou vnitřní moudrost, svou intuici, vnitřní Bohyni – přirozený aspekt našeho ženství je žena, která shledává, že její tělo je krásné. Uvědomuje si, že její tělo je základním prostředkem, skrze něž může poznat hluboké emoce a moudrost.

Taková žena, která si je vědoma své bohyně, se stará o své tělo odpovídající výživou a cvičením a vychutnává si různé radosti a slasti těla. Ráda se koupe, používá i kosmetickou péči, věnuje čas tělu i oblékání. Nedělá to pro povrchní uspokojení svého ega, pro zápasení s jinými ženami, svádění mužů, ale pro uctění a z respektu ke svému ženství, ke své ženské přirozenosti.

Žena je sjednocená sama se sebou. Nepotřebuje již více soupeřit o moc tím, že upoutá něčí pozornost. Netouží potom uspokojit tím, že vypadá, jak má vypadat, ale být v souladu a uctívat své já. Touží po své pravdivosti.

A skutečně pravdivé můžeme být, pokud budeme mít v souladu nejen naši duši, ale i naše tělo.

Pokud žena vytrvale odmítá své tělo, svou přirozenost, svou sexualitu, vede to k různým psychosomatickým potížím, ke změně duševních postojů.

Nedávno jsem četla jeden příběh z Kypru, z malého městečka Amathús. V tomto městě žily skromné a odměřené ženy, které odmítaly všechny tělesné slasti. Opovrhovaly svými těly a oblékaly se tím nejméně přitažlivým způsobem. 

Jednoho dne se však na mořském břehu objevila Venuše. Ženy si ji přišly prohlédnout a povšimly si, že je nahá. Chovaly se k ní s velkým despektem. Venuše je shromáždila a nařídila jim milovat se s každým příchozím. Důvodem bylo, aby pocítily tělesnou slast, kterou tak pohrdaly. Ženy neměly jinou možnost než se podřídit. Činily to však zdráhavě a s velkou nechutí, aby zmařily příkaz Venuše. Bohyně vše viděla. Vrátila se a potrestala ženy tím, že je proměnila v kámen.

Je čas se zamilovat do svého těla. Je čas mu dopřát potřebnou péči a pochopit, že tělo je našim chrámem. Objevme společně PROBUZENÍ LVICE.

S láskou

Dáša