SETKÁNÍ S FREYOU

Bohyně Freya nebo-li paní. Bohyně odděná jen do kouzelného jantarového náhrdelníku a svého pláště z peří.Podle ní je nazván jeden den v týdnu – pátek. Bohyně, která si své milence nevybírala. Mohla mít každého, kterého si přála mít.

Kdysi 
tehdy na počátku
když nebylo nic
jsem s energií stvoření
tančila svůj tanec, tanec sexuality,
a tím tancem
jsem darovala Všemu
sexualitu – spojení se mnou 
s bohyní 
a spojení s duchovní extází
sexualitu jako lék
jako obnovu a sílu
Sexualita tě vetkala do sítě života
protože jen prožitý život
je životem
To, jestli vznikne nový život
a energie
a rituály rozkoše
a nekonečné možnosti
cokoliv z toho a cokoliv ještě chceš
to je sexualita
tanec, jímž život vyjadřuje sám sebe 
a jeho největší dar.
(z knihy Karty bohyně)

Bohyně Freya nebo-li paní. Bohyně odděná jen do kouzelného jantarového náhrdelníku a svého pláště z peří.Podle ní je nazván jeden den v týdnu – pátek. Bohyně, která si své milence nevybírala. Mohla mít každého, kterého si přála mít.

Freya vstupuje do našich životů, aby nám přinesla spojení s nejdůležitější částí sebe, se svou sexualitou. Přináší poselství našich vlastních těl. Možnost se propojit s každou částí sebe. Se svými intimními místy, ale i ostatními. Naučit se vnímat vibrující energii, která vychází z našich pohlavních orgánů. Ale nejen to. Díky této energii probudit i ostatní spící části v nás.

Objevit svou sexuální sílu může znamenat objevit dřímající část v nás. Dáš-li průchod své sexualitě, v její pravdivé podobě, najednou se propojíš se vším, co bylo stvořeno. A taky naopak. Jestliže jsi uzavřená a svou sexualitu neprožíváš naplno, pak omezuješ své spojení s energií této Bohyně, která nám přináší život. Omezuješ pak svůj život v mnoha různých podobách.

Mnoho žen si nedovolí svou sexualitu skutečně prožít. Být děvkou je pro mnoho z nás nepřijatelné, urážlivé, nelichotivé. Nevidíme sílu a moc naší sexuality a neumíme ji použít. Přestože čarodějka a milenka v nás touží po tom se jí občas stát. Archetyp milenky je utlumen výchovou, přesvědčením a ve velké míře náboženstvím.

Jestliže si dovolíme pravou tvář své sexuality poznat, setkáme se skutečně tváří tvář se svou podstatou. A to nám všem ženám přeji. Pravdivé a autentické poznání toho kým jsme.

V lednu se setkáme s Freyou na Žítkové na semináři Krása ženského těla. Ženské setkání o nás, naší sexualitě, poznání a tanec k tomu. Smyslný, jemný flirt dance, který podpoří naše setkání s vlastní bohyní sexuality. Jestliže cítíte volání, přidejte se. Více informací o semináři zde.

S láskou a úctou se těším 

Dáša