MOCNÁ SÍLA SEXUALITY

Kdysi dávno existovaly posvátné prostitutky a kněžky. Dnes pravý význam tohoto slovního spojení jen velmi těžce hledáme. Při vyslovení těchto slov se možná rozpačitě usmíváme a máme za to, že jde o prostitutky v dnešní známé podobě. A zapomněli jsme na jejich skutečný a původní význam.

Kněžky rozhodně nebyly žádné prostitutky ani bohyně. Byly to ženy, které pomáhaly druhým. Pomáhaly lidem zůstat v každodenním životě propojení se svou pravou podstatou, vnímajíce svou intuici, původní moudrost.

Dělaly různé rituály, kterými vnášely do životů jakýsi řád, jistotu, porozumění, pochopení. Soulad s tím, co se dělo, děje a bude dít. Propojení s přírodními rytmy, se střídáním ročních období, ale i vlastními náladami, emocemi a zesílenými schopnostmi.

Existovaly také posvátné prostitutky. V dnešní době již toto slovní spojení v nás vzbuzuje jakousi pochybnost. Jak může být něco takového jako prostitutka posvátné? A proč vůbec mluvit, případně psát o prostitutce?

Posvátná prostitutka však byla ženou, která dokázala spojit neuvěřitelné. Propojila duchovní svět se sexualitou. Něco, co nám dnes připadá nemožné.

Sexualita byla za celá staletí zapovídána. Prostitutky byly vykázány ze společnosti nebo se dostaly na její samotný okraj. Touha mužů se proměnila do bojů o ženy, uspokojení chtíče nebo se přeměnila do zápasu o moc.

A pravý význam propojení muže a ženy se nám vzdálil.

Ženy i muži hledají naplnění svých potřeb. Mnohdy nachází různé náhražky naší nejdůležitější podstaty a to podstaty propojení, nejen tělesného, ale i propojení duchovního. Někteří naleznou a jiní hledají dál. A někdy jsme ze samotného hledání vyčerpaní.

Když se však na chvíli zamyslíme.. dopřejeme si prostor a čas, odpovíme si na otázky:

Co vlastně hledáme?

O čem to všechno je?

Proč děláme některé věci?

.. uvědomíme si, že základním motivem je touha po lásce. Toužíme milovat a chceme být milovaní. Tam kdesi uvnitř toužíme po naplnění, po spočinutí v lásce, po propojení s druhým.

Toužíme po tom si dovolit odhodit zábrany a být ve své pravdě.

Být plní vášně, živosti, lásky, radosti.

Užívat si života plnými doušky.

Vrátit se k tradicím kněžek a posvátných prostitutek. Uctít své tělo jako božský chrám, který máme k dispozici a dopřát tak mužům propojení s vesmírnou moudrostí, základem všeho bytí. Vnímat znovu svou intuici, uvědomit si svou vnitřní sílu a objevit mocnou sílu naší sexuality.

A co vám to všechno může přinést v běžném životě?

Dřív když jsem četla podobné věci, nějak jsem tomu všemu nerozuměla. Vždyť jde jen o „sex“. 
Ale dobrý sex je základem spokojeného vztahu. A pokud žena neumí potěšit sama sebe, jak může očekávat, že muž ji dokáže uspokojit? Jak může takové partnerství být spokojené?

A možná je to i váš případ. Žijete ve vztahu, jste kamarádi, rozumíte si, ale nějak vám to nefunguje v intimní oblasti. Možní si myslíte, že se to nějak vyřeší. Časem a samo.

Osobně bych nečekala. Jestli vám na vztahu záleží, probuďte seProbuďte znovu své tělo, svou sexualitu.

Krásný společný čas!

S láskou

Dáša