MAGICKÁ NOC BELTAIN

Pálení čarodějnic patří k jaru. Často ani nevíme proč, ale prostě 30.dubna se scházíme u ohňů, opékáme špekáčky a prožíváme mocný rituál. Je dobré vědět co nám přináší. Je to totiž svátek, který je mocnější než jiné. Magická noc jako oslava plodnosti, nových začátků a života.

Jde o keltský svátek, kterým začíná druhá polovina roku. Ta světlejší polovina roku. Příroda nabývá na síle a je znovu probuzená. Svátek, který je přesným opakem dušiček, který souvisí spíše s konci.

Je spojen s bohyní Rhiannon. Bohyně, která přijíždí tryskem do našich životů. Jde nám poradit s pochybnostmi, které máme. Pochybovat o sobě nás jen oslabuje a ničemu nepomáhá, nikam nevede. Díky pochybnostem se můžeme propadnout do úplné beznaděje. Naše důvěra změnit v sebepodceňování. Naše vitalita se může změnit v prokrastinaci.

Otázkou je s čím souvisí naše pochyby. Se strachem, který nám brání na naší cestě ať už vede kamkoli?

Rhiannon přichází do našich životů, aby nám pomohla překonat pochyby. Místo pochybování je dobré si položit otázky a odpovědět si. Možná dnes je ten správný den či noc.

Zeptejte se sami sebe o čem pochybujete.
V čem vám chybí sebedůvěra? 
V prvním kroku k vysněnému zaměstnání? 
Nebo snad vztahu? 
Možná dnes je ten správný čas se vydat na novou cestu. A prvním krokem může být smést vlastní pochybnosti. A dovolit si žít podle sebe. S důvěrou ve vnitřní moudrost i sebe.

I k tomu nám dnešní noc nahrává. Beltain je totiž oslavou života. Skutečnou oslavou květu a plodnosti. Sexuální síly v přírodě dosahují vrcholu a vše je připraveno na zrození nového. Ale ještě před tím se musí spálit to staré. A k tomu je dnešní noc skvělá.

Na mnoha místech hoří ohně a je to čas, kdy můžeme s úctou odevzdat co nám neslouží. Vše staré, nečisté hodit do ohně a nechat zítřkům. Do nového dne můžeme vstoupit očištění od starých nefunkčních vztahů i omezujících přesvědčení.

Dřív v minulosti lidé na tento svátek tančili a oddávali se divokým hrátkám. Závazky neplatily. Ženy divoce tančily a do tance lákaly muže. Zkoušely, který z mužů je skutečně způsobilý se stát jejich mužem a otcem dětí. Tyto nespoutané a vášnivé noci byly v minulosti odsouzené a i díky nim se začaly pálit čarodějnice.

Nebráním nám to však v tom rozhořet svůj vlastní vnitřní oheň. Dovolit si dnes udělat první krok do vlastního nového života a ukončit jednu z kapitol.

Dnes si můžete udělat některý z mocných rituálů plodnosti. Ráno se doporučuje omýt obličej v ranní rose, abychom zůstaly celý rok krásné. Přes den uplést věneček z jarních květin a pak vhodit do potoka, řeky či jezera. Je dobré u toho žehnat vodě, která nám teď tak chybí.

Dnešní noc je velkou svatební nocí. Se svým milovaným můžete vypít číši vína. Můžete si společně udělat nějaký krásný partnerský rituál nebo obřad plodnosti. Ale můžete si udělat i vlastní rituál, kterým si pozvete do života něco nového.

A to vám ze srdce přeji…magickou noc, magický BeltainDáša

PS: Seminář Probuzení lvice, na kterém budeme také uzavírat některou kapitolu z vašeho života – více info zde.