Návod na použití on-line programu CESTA HARMONICKÉ ŽENY

Pro lepší orientaci v programu a jeho plné využití jsem vytvořila manuál, který je vhodný si prostudovat. Osobně manuály ráda nemám. A často je ani nečtu. Jen někdy nevyužiju všechno co můžu nebo se musím zorientovat sama, což mně pak stojí více úsilí. Nechám tedy na tobě…:-)

Program je kombinací textů, videí, ale hlavně tvého osobního poznávání a zapisování do deníčku. Je samozřejmě tvoje volba jestli využiješ všechny možnosti nebo jen texty a videa.

Po zaplacení programu ti přišly přihlašovací údaje do členské sekce. Ta je ti k dispozici na neomezeně dlouhou dobu. Co v ní najdeš? 

“Nástěnku”, kde najdeš úvodní video. Ale nejen to. Nástěnka je rozcestník dál. Po prokliknu na “Jednotlivé fáze” uvidíš čtyři velká pole pro jednotlivé fáze. První pole “Menstruační fáze” máš již otevřeno spolu s prvním dnem této fáze. POZOR na toto je nutné kliknout první den cyklu - první den menstruace. Před tím ještě odklikni na nástěnce tlačítko s křížkem. A pak už může vše začít. Na stránce pro “Menstruační fázi” rozklikneš tlačítko “Menstruační fáze 1.den”. Zobrazí se ti stránka, na které najdeš všechny potřebné informace, úkoly a odkaz pro stažení deníčku. Deníček budeš používat dle následujícího návodu.     

Návod na stažení a používání deníčku

Odkaz na stažení deníčku najdeš v 1. dnu mestruační fáze pod informacemi. Podle toho jestli máš ve svém počítači excel nebo numbers si stáhneš svůj deníček viz. (obr. 1.) 

                                                                                                                                                                                                              obr. 1

1. Návod pro numbers

Po stažení potřebného souboru a jeho otevření se ti zobrazí v numbers následující obr.2

                                                                                                                                                                                                                                     obr.2

Políčko číslo 1

Pouze zkontroluješ jestli máš otevřený správný den ve správné fázi.

Políčko číslo 2

Vyplníš aktuální datum.

Políčka číslo 3-9

Do jednotlivých políček si zapiš své poznámky dle nadpisu daných polí. Například vděčnost a pod.

Políčko číslo 10

Do jednotlivých řádků jako například empatie, zaznamenej své pocity číslem od 1 do 5 opačným způsobem jako ve škole. 5 je tedy něco jako “cítím se dnes v této oblasti skvěle”, naopak 1 “nestojí to za nic”.

Políčko číslo 11

Zde nic nevyplňuješ. Automaticky se do grafu zaznamenávají tvoje pocity, které jsi si zapsala na jednotlivých řádcích, empatie, komunikace, logika

Políčko číslo 12

Zobrazuje list nebo záložku konkrétního dne. V této části se můžeš přepnout pomocí šipek na kterýkoliv den tvého cyklu popřípadě na souhrn, který bude vysvětlen v následujícím obrázku.

Souhrn

                                                                                                                                                                                                                                    obr. 3                                                                                                                                                                                                                                       

Na list “souhrn” se dostaneš poklepáním na šipky v políčku 1. Je umístněný za všemi dny. Na tomto listu nic nevyplňuješ. Tento list je uzamčen a slouží k přehledu pocitů za celý tvůj cyklus. Vše se na tento list vyplňuje automaticky z jednotlivých dnů.

V grafu budeš mít přehledně zaznamenáno jak jsi se cítila v jednotlivých dnech.       

 

2. Návod pro excel

Po stažení potřebného souboru a jeho otevření se ti zobrazí v excelu následující (obr.4)

                                                                                                                                                                                                                                    obr. 4                                                                                                                                                                                                                            

Políčko číslo 1

Pouze zkontroluj jestli máš otevřený správný den ve správné fázi.

Políčko číslo 2

Vyplníš aktuální datum.

Políčka číslo 3-9

Do jednotlivých políček si zapiš své poznámky dle nadpisu daných polí. Například vděčnosti a pod.

Políčko číslo 10

Do jednotlivých řádků jako například empatie, zaznamenej své pocity číslem od 1 do 5 opačným způsobem jako ve škole. 5 je tedy něco jako “cítím se dnes v této oblasti skvěle”, naopak 1 “nestojí to za nic”.

Políčko číslo 11

Zde nic nevyplňuješ. Automaticky se zde objeví graf, ve kterém budou zaznamenány tvoje pocity, které jsi si zapsala na jednotlivých řádcích, empatie, komunikace, logika ….

Políčko číslo 12

Zobrazuje list nebo záložku konkrétního dne. V této části se můžeš přepnout pomocí šipek na kterýkoliv den tvého cyklu popřípadě na souhrn, který bude vysvětlen v následujícím obrázku.

Souhrn

                                                                                                                                                                                                                                   obr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Na list “souhrn” políčko 1,  se dostaneš poklepáním na šipky v políčku 2. Je umístěn za všemi dny. Na tomto listu nic nevyplňuješ. Tento list je uzamčen a slouží k přehledu pocitů za celý tvůj cyklus. Vše se na tento list vyplňuje automaticky z jednotlivých dnů.

V grafu budeš mít přehledně zaznamenáno, jak jsi se cítila v jednotlivých dnech. 

Doporučuji ti, deníček používat každý měsíc. Můžeš si ho ze stránky prvního dne cyklu stahovat neomezeně.

V případě dotazů můžeš využít mailovou adresu: dasa@zenskecykly.cz.  Nebo pro zjednodušení záložku “Napište Dáše”

Přeji šťastnou cestu harmonické ženy! 

S láskou a úctou

Dáša

 

Prohlášení:

Tento materiál je informačním a vzdělávacím produktem Dagmar Kožinové. Stažením tohoto materiálu, videí a textů dostáváš do rukou informace. Bez aktivního zapojení však žádné úspěchy a změny nepřijdou. Je to tvá osobní zodpovědnost, co si nakonec z programu odneseš. Vše, co najdeš v tomto on-line programu, je mým osobním doporučením a vyjádřením mého osobního názoru a zkušeností. Jakékoliv šíření nebo poskytování jiným osobám bez mého souhlasu není dovoleno.