Cyklická žena

Kniha Cyklická žena tištěná kniha 449 Kč vč. DPH, e-kniha 319 Kč vč. DPH

Cyklzenaramecek2.jpg

Miranda Gray: Cyklická žena   

                                                                                           


tištěná kniha 449 Kč vč. DPH, e-kniha 319 Kč vč. DPH


Cyklická žena Revoluční kniha o tom, že náš ženský cyklus má čtyři části: dynamická fáze nám dává jasné a racionální myšlení a fyzickou sílu; expresivní fáze nám přináší schopnost empatie a dovednost přesvědčivé komunikace; kreativní fáze je pro nás darem tryskající kreativity a intuitivních nápadů; a fáze reflektivní nám poskytuje možnost vidět v našem životě nové cesty a rozhodnout se pro radikální změny.

                                                                   Knihu Cyklická žena můžeš zakoupit zde!