Měsíční žena

Jednodenní seminář, který je určen pro dívky a ženy. Netypický prožitkový seminář, který bude ryze ženský. Nejde tedy jen o pasivní sezení a poslouchání. Budeme tvořit, tančit, mluvit o svých pocitech a učit se chápat své vlastní tělo! Pomocníkem nám bude hudba, pastelky, mentální mapy.

woman-day-dreaming-on-grass-588x352 obr (1).jpg

Tento den je určen pro nás ženy. Je to čas, který věnujeme sami sobě a pochopení měsíčního cyklu v nás. Poznáte-li cyklus, pochopíte sami sebe. Přijměte menstruaci jako dar, který ženy máme. Můžete tak skoncovat s bolestivou menstruací a migrénami. Naučíte se využívat svých silných stránek a chápat své slabé stránky. V každé fázi cyklu máme totiž zesílené jiné schopnosti. Ideální pokud toho začnete využívat nejen ve svém osobním, ale i pracovním životě.

Uvědomíte si, kdy je vhodné víc pracovat, protože máte zesílené logické myšlení.

Zjistíte, že někdy je lepší opravdu zůstat doma.

Naučíte se zacházet se svou vlastní kritičností.

Využijete období vhodné pro vztahy k vylepšení partnerství, vztahu s dětmi.

A mnohem víc...

Objevíte své čtyři ženy - dívku, matku, čarodějku a stařenu.

Pochopíte, že stejně jako čtyři roční období jste proměnlivé i Vy.

Jednodenní workshop určený pro všechny ženy, které chtějí poznat sami sebe v kruhu ostatních žen!

Přihlášení:

Esence ženy-Veronika Rajská, www.salonkleopatrack.cz, tel: 602 195 688,

zálohu ve výši 600 Kč pošlete na č.ú : 1904197699/ 5500 do konce roku 2014